Zebrania z rodzicami – maj

Serdecznie zapraszamy rodziców
na zebrania, na których zostaną przekazane przewidywane oceny roczne.
Zebrania odbędą się 24 maja 2017 r. (środa) o godz. 18.00
Od godziny 17.30 zapraszamy na spotkania z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Cybernauci – spotkanie dla rodziców w ramach projektu

Serdecznie zapraszamy rodziców na spotkanie,
które odbędzie się 31 maja (środa), o godz. 17.30 (s. 309).

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu Cybernauci. „Cybernauci to – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci” to nowy projekt szkoleniowy realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas. Głównym działaniem w projekcie jest realizacja warsztatów z uczniami, rodzicami i nauczycielami szkół wszystkich poziomów w całej Polsce.

Realizacja obowiązku szkolnego

Szanowni Państwo,
Dyrektor Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi informuje, że na mocy uchwały Rady m.st. Warszawy nr XLV/1081/2017 z dnia 16 marca 2017 r. nastąpi włączenie Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjny do LVI Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego od dnia 1 września 2017 r. Miejscem realizacji obowiązku szkolnego uczniów Gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 będzie obecna siedziba Gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy 42.

Dyrektor Gimnazjum
Beata Żeromska

ZEBRANIA Z RODZICAMI
rok szkolny 2016/2017


Zebrania poprzedzone są możliwością spotkań
z nauczycielami poszczególnych edukacji.
Spotkania
rozpoczynają się o godzinie 17.30.


14.09.16 r. [godz. 18.00]
19.10.16 r. [godz. 18.00]
30.11.16 r. [godz. 18.00]
04.01.17 r. [godz. 18.00]/oceny przewidywane/zebranie obowiązkowe
25.01.17 r. [godz. 18.00]/podsumowanie I s.
15.03.17 r. [godz. 18.00]/klasy III procedury egz.
26.04.17 r. [godz. 18.00]
24.05.17 r. [godz. 18.00]/oceny przewidywane/zebranie obowiązkowe
19.06.17 r. Godzina Otwarta – 17.30