Grupa edukacyjno-wsparciowa dla rodziców

Zachęcamy do zapoznania się z informacją przygotowaną przez psychologa szkolnego p. Jolantę Kwasiborską-Suchecką dotyczącą oferty zajęć dla rodziców.
Spotkania rozpoczną się we wrześniu. [link]

PROGRAMY AUTORSKIE:

W planie zarezerwowano godziny przeznaczone na realizację programów autorskich dla klas I oraz klas II. Zajęcia te oznaczone są skrótem PA.
Klasy I
– zajęcia matematyczne – 2 godziny/tydzień
– zajęcia dziennikarsko-filmowe – 2 godziny/tydzień
– zajęcia z języka angielskiego – 2 godziny/tydzień
– zajęcia przyrodnicze: fizyka – 1 godzina/tydzień, chemia – 1 godzina/tydzień, biologia – 1 godzina/tydzień. Uczniowie będą dokonywali wyboru zajęć, w których chcą uczestniczyć.

Klasy II
– zajęcia z języka angielskiego – 1 godzina/tydzień
– zajęcia dziennikarsko-filmowe – 1 godzina/tydzień
– zajęcia matematyczne – 1 godzina/tydzień

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU
Klasy III
zgodnie z harmonogramem uwzględniającym wszystkie przedmioty egzaminacyjne, w planie zapis PDE
– dla klas A i B:

czwartek 7 i 8 lekcja oraz terminy dodatkowe ustalone przez nauczycieli
– dla klasy C:
poniedziałek: j. polski – 8 lekcja,
piątek matematyka – 7 lekcja,
pozostałe przedmioty: czwartek 8 lekcja

O terminach zajęć dodatkowych, przygotowujących do konkursów i rozwijających zainteresowania informują nauczyciele zainteresowanych uczniów.