Grupa edukacyjno-wsparciowa dla rodziców

Zachęcamy do zapoznania się z informacją przygotowaną przez psychologa szkolnego p. Jolantę Kwasiborską-Suchecką dotyczącą oferty zajęć dla rodziców.
Spotkania rozpoczną się we wrześniu. [link]
Paweł Kieś
Religia
Klaudia Gontarska                   
(wychowawca klasy 3c)
Język polski
Renata Kocełuch
(wychowawca klasy 2a)
Język polski
Ewa Duda  Język angielski
Agata Łój  Język angielski
Monika Koziczyńska
(wychowawca klasy 3b)
Język niemiecki,
Nauczyciel wspomagający
Janina Romanowska Język rosyjski
Ewa Kozłowska-Lipińska Język francuski
Krzysztof Fuks Muzyka,
Zajęcia artystyczne
Wojciech Siwik
Plastyka,
Zajęcia artystyczne
Dorota Mordak
(wychowawca klasy 2b)
Historia,
WOS
Beata Żeromska Geografia
Joanna Balcerzak
(wychowawca klasy 3a)
Biologia,
Wychowanie do życia w rodzinie,
Nauczyciel wspomagający
Monika Bielak
(wychowawca klasy 3a)
Chemia,
Nauczyciel wspomagający
Sebastian Ćwikła  Fizyka,
Matematyka
Maria Kraus
(wychowawca klasy 1b)
Matematyka
Anna Lewandowska
(wychowawca klasy 1a)
Informatyka,
Zajęcia techniczne,
Nauczyciel bibliotekarz
Teresa Dejneko  Wychowanie fizyczne
Nauczyciel wspomagający
Waldemar Szuplewski Wychowanie fizyczne
Małgorzata Wojtczuk
Edukacja dla bezpieczeństwa
Beata Sierańska
(wychowawca klasy 1c)
Pedagog
Olga Wiśniewska Psycholog
Emilia Kuczyńska Nauczyciel wspomagający
Teresa Salamon Nauczyciel wspomagający
Anna Mizeracka Nauczyciel wspomagający,
Terapia pedagogiczna