Zebrania z rodzicami – maj

Serdecznie zapraszamy rodziców
na zebrania, na których zostaną przekazane przewidywane oceny roczne.
Zebrania odbędą się 24 maja 2017 r. (środa) o godz. 18.00
Od godziny 17.30 zapraszamy na spotkania z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Cybernauci – spotkanie dla rodziców w ramach projektu

Serdecznie zapraszamy rodziców na spotkanie,
które odbędzie się 31 maja (środa), o godz. 17.30 (s. 309).

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu Cybernauci. „Cybernauci to – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci” to nowy projekt szkoleniowy realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas. Głównym działaniem w projekcie jest realizacja warsztatów z uczniami, rodzicami i nauczycielami szkół wszystkich poziomów w całej Polsce.

Realizacja obowiązku szkolnego

Szanowni Państwo,
Dyrektor Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi informuje, że na mocy uchwały Rady m.st. Warszawy nr XLV/1081/2017 z dnia 16 marca 2017 r. nastąpi włączenie Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjny do LVI Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego od dnia 1 września 2017 r. Miejscem realizacji obowiązku szkolnego uczniów Gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 będzie obecna siedziba Gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy 42.

Dyrektor Gimnazjum
Beata Żeromska
Paweł Kieś
Religia
Klaudia Gontarska                   
(wychowawca klasy 3c)
Język polski
Renata Kocełuch
(wychowawca klasy 2a)
Język polski
Ewa Duda  Język angielski
Agata Łój  Język angielski
Monika Koziczyńska
(wychowawca klasy 3b)
Język niemiecki,
Nauczyciel wspomagający
Janina Romanowska Język rosyjski
Ewa Kozłowska-Lipińska Język francuski
Krzysztof Fuks Muzyka,
Zajęcia artystyczne
Wojciech Siwik
Plastyka,
Zajęcia artystyczne
Dorota Mordak
(wychowawca klasy 2b)
Historia,
WOS
Beata Żeromska Geografia
Joanna Balcerzak
(wychowawca klasy 3a)
Biologia,
Wychowanie do życia w rodzinie,
Nauczyciel wspomagający
Monika Bielak
(wychowawca klasy 3a)
Chemia,
Nauczyciel wspomagający
Sebastian Ćwikła  Fizyka,
Matematyka
Maria Kraus
(wychowawca klasy 1b)
Matematyka
Anna Lewandowska
(wychowawca klasy 1a)
Informatyka,
Zajęcia techniczne,
Nauczyciel bibliotekarz
Teresa Dejneko  Wychowanie fizyczne
Nauczyciel wspomagający
Waldemar Szuplewski Wychowanie fizyczne
Małgorzata Wojtczuk
Edukacja dla bezpieczeństwa
Beata Sierańska
(wychowawca klasy 1c)
Pedagog
Olga Wiśniewska Psycholog
Emilia Kuczyńska Nauczyciel wspomagający
Teresa Salamon Nauczyciel wspomagający
Anna Mizeracka Nauczyciel wspomagający,
Terapia pedagogiczna