Grupa edukacyjno-wsparciowa dla rodziców

Zachęcamy do zapoznania się z informacją przygotowaną przez psychologa szkolnego p. Jolantę Kwasiborską-Suchecką dotyczącą oferty zajęć dla rodziców.
Spotkania rozpoczną się we wrześniu. [link]

KLASY I i II
Uczniowie klas I i II korzystają z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN.

KLASY III
Wykaz podręczników  [plik PDF]

Szkolny zestaw programów nauczania obowiązujących w klasach III [plik PDF]