O nas

Poprzednia wersja strony:

Nasza codzienność

Nasz kanał YT – zapraszamy


Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 132
W tym tygodniu: 468
W sumie: 210052

Na mocy uchwały Rady m.st. Warszawy nr XLV/1081/2017 z dnia 16 marca 2017 r. Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi  od dnia 1 września 2017 r. zostało włączone do LVI Liceum Ogólnokształcącego
im. Leona Kruczkowskiego.

(od 31 sierpnia 2018 r. LVI LO im. Rotmistrza Witolda Pileckiego)
Miejscem realizacji obowiązku szkolnego uczniów Gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 będzie obecna siedziba Gimnazjum
przy ul. Dzieci Warszawy 42.

Strona internetowa LVI LO [link]

www.56lo.waw.pl

Szanowni Państwo
zapraszamy do śledzenia wydarzeń z życia szkoły na stronie
www.56lo.waw.pl
Strona Gimnazjum nr 132 pozostaje jako archiwum wiadomości

NASZA SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W PROJEKCIE UNIJNYM 
„BLIŻEJ RYNKU PRACY- 
ZINTEGROWANY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO ZIT WOF”

 

[RODO] KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Projekt „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF” jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Będzie realizowany m.in. w szkołach gminy Otwock w okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.

Celem Projektu jest podniesienie wśród uczniów kompetencji w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia.

W ramach Projektu zostaną zrealizowane m. in. takie działania jak:

 • Zajęcia, warsztaty z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w klasach gimnazjalnych (umiejętności planowania własnej kariery edukacyjnej i zawodowej)
 • diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, testy kompetencyjne określające indywidualne predyspozycje zawodowe uczniów; omówienie wyników badań;
 • spotkania informacyjne z uczniami i ich rodzicami, nauczycielami dotyczące tematyki planowania drogi edukacyjno-zawodowej uczniów, rozpoznania lokalnego rynku pracy, oferty szkół ponadgimnazjalnych;
 • indywidualna praca doradcza, konsultacje z uczniem i rodzicem,
 • spotkania, prelekcje, pogadanki z przedstawicielami różnych zawodów, szkół wyższych, Urzędu Pracy, OHP i in
 • Tworzenie szkolnych Punktów Informacji i Kariery (PIK1 i PIK2) dla uczniów
 • wyposażenie PIK1/PIK2 w sprzęty i materiały oraz narzędzia dydaktyczne;
 • Szkolenie nauczycieli (uzyskanie lub podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych)
 • współpraca szkół z klasami gimnazjalnymi z otoczeniem społeczno-gospodarczym – tworzenie forum współpracy „Bliżej rynku pracy”
 • wycieczki zawodoznawcze, warsztaty prowadzone przez przedsiębiorców i pracowników HR w firmach, warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych uczelni wyższych, współpraca ze szkołami zawodowymi
 • Uruchomienie i wdrożenie platformy internetowej iPed zawierającej treści z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego przeznaczone dla uczniów, rodziców oraz osób prowadzących zajęcia z doradztwa zawodowego w szkole.

 

Osoba koordynująca projekt w  szkole: Jolanta Kwasiborska-Suchecka

Plakat Projektu [link]