O nas

Poprzednia wersja strony:

Nasza codzienność

Nasz kanał YT – zapraszamy


Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 4
W tym tygodniu: 212
W sumie: 209796

Na mocy uchwały Rady m.st. Warszawy nr XLV/1081/2017 z dnia 16 marca 2017 r. Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi  od dnia 1 września 2017 r. zostało włączone do LVI Liceum Ogólnokształcącego
im. Leona Kruczkowskiego.

(od 31 sierpnia 2018 r. LVI LO im. Rotmistrza Witolda Pileckiego)
Miejscem realizacji obowiązku szkolnego uczniów Gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 będzie obecna siedziba Gimnazjum
przy ul. Dzieci Warszawy 42.

Strona internetowa LVI LO [link]

www.56lo.waw.pl

Szanowni Państwo
zapraszamy do śledzenia wydarzeń z życia szkoły na stronie
www.56lo.waw.pl
Strona Gimnazjum nr 132 pozostaje jako archiwum wiadomości

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
na rok szkolny 2017/2018

Adres strony logowania: warszawa.edu.com.pl/Kandydat

Najważniejsze zmiany w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 według Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r. [link] dotyczą:

– Liczby punktów za poszczególne oceny z przedmiotów punktowanych w rekrutacji,

MEN-R
– Liczby punktów za świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt.
– Maksymalnej liczby punktów przyznawanej za aktywność społeczną – 3 pkt.
– Maksymalnej liczby punktów za wszystkie osiągnięcia – 18 pkt.

MEN-R1

W rekrutacji 2017/2018 kandydat może wybrać maksymalnie 8 szkół (dowolną liczbę klas w każdej z wybranych szkół).

Zachęcamy uczniów klas III do udziału w dniach otwartych szkół ponadgimnazjalnych.

Uczniów wybierających szkoły sportowe oraz klasy dwujęzyczne prosimy o śledzenie terminów sprawdzianów kompetencji językowych oraz prób sprawności fizycznej.

Ważne linki:


Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
na rok szkolny 2016/2017

Adres strony logowania: www.warszawa.edu.com.pl


Harmonogram działań gimnazjalisty – kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2016/2017


Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2016/2017.
W plikach do pobrania znajdują się:

 • Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 z informacjami o planowanej liczbie oddziałów i uczniów w danej szkole.
 • Informacje dotyczące średniej liczby punktów, jaką uzyskali uczniowie przyjęci do szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2015/2016.

Wykaz zawodów organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum.
Link zawiera:

 • wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty  (zał.  nr 1);
 • wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające  na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowych i gimnazjum (zał. nr 2);
 • wykaz olimpiad dla gimnazjalistów (zał. nr 3).

W linku umieszczono również pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie zawodów z dnia 6 kwietnia, które nie zostały wymienione w załączniku nr 2.


Dni otwarte” w szkołach ponadgimnazjalnych
Podczas „Dni otwartych” gimnazjaliści będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę. Zachęcamy do udziału w spotkaniach.


Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr 8 z dnia 12 lutego 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017.
Link zawiera m.in:

 • UZASADNIENIE do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr 6 z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017.
Link zawiera m.in.:

 • Harmonogram rekrutacji;

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego


 

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
na rok szkolny 2015/2016

Na stronie Mazowieckiego Kuratora Oświaty ukazało się Zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią uczniów i rodziców klas III.

 • Zarządzenie Nr 13 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 [pobierz plik]

Wykaz konkursów i olimpiad

 • Wykazy olimpiad dla gimnazjalistów – Załącznik Nr 1 [pobierz plik]
 • Wykazy konkursów przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych dla gimnazjalistów organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty – Załącznik Nr 2 [pobierz plik]
 • Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015 [pobierz plik – excel]
 • Terminarz dni otwartych w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych [pobierz plik]
 • Informacje dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok 2015/2016 [pobierz plik]