O nas

Poprzednia wersja strony:

Nasza codzienność

Nasz kanał YT – zapraszamy


Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 94
W tym tygodniu: 207
W sumie: 209791

Na mocy uchwały Rady m.st. Warszawy nr XLV/1081/2017 z dnia 16 marca 2017 r. Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi  od dnia 1 września 2017 r. zostało włączone do LVI Liceum Ogólnokształcącego
im. Leona Kruczkowskiego.

(od 31 sierpnia 2018 r. LVI LO im. Rotmistrza Witolda Pileckiego)
Miejscem realizacji obowiązku szkolnego uczniów Gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 będzie obecna siedziba Gimnazjum
przy ul. Dzieci Warszawy 42.

Strona internetowa LVI LO [link]

www.56lo.waw.pl

Szanowni Państwo
zapraszamy do śledzenia wydarzeń z życia szkoły na stronie
www.56lo.waw.pl
Strona Gimnazjum nr 132 pozostaje jako archiwum wiadomości

feueumazeu

Baza scenariuszy do pracy metodą edukacyjną webquest stworzona przez nauczycieli szkół gimnazjalnych z dzielnicy Ursus w ramach realizowanego projektu „TIK? Tak!”:

https://pracaodgimnazjum.blogspot.com/

https://pamiecjakowartosc.blogspot.com.es/p/wprowadzenie_22.html?m=1

https://pokazemocji.blogspot.com/

http://renikoc.blogspot.com/

https://fizykagestoscsubstancji.blogspot.com/

https://katsko84.blogspot.com/

http://iwo78.blogspot.com/

http://jakatobryla.blogspot.com/

 

Przykłady realizacji Projektu przez uczniów oddziałów gimnazjalnych włączonych do LVI LO im. L. Kruczkowskiego:

  1. Przystanek Historia [link]
  2. PULS WOLNOŚCI [link]
  3. Historyczny Pokój Zagadek [link]

Projekt „TIK- tak” ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych u min. 153 uczniów (81dz, 72ch) poprzez wprowadzenie nowych metod nauczania z zastosowaniem TIK oraz podniesienie kompetencji zawodowych u min. 25 nauczycieli (24k, 1m) w Gimnazjum nr 130, Gimnazjum 131, Gimnazjum 132 w dzielnicy Ursus. Zakładamy, że kompetencje podniesie min. 153 uczniów (81dz, 72ch). Łącznie w projekcie weźmie udział 170 uczniów (90 dziewcząt, 80 chłopców).
W obszarze projektu są szkolenie dla nauczycieli dotyczące włączania narzędzi TIK w proces edukacji w tym realizacji projektów międzynarodowych, szkolenie „WebQuest metodą edukacyjną w szkole” oraz kursy programowania.
Głównym zadaniem w projekcie jest wprowadzenie na stałe do edukacji ucznia pracy metodą WebQuest. Ten sposób pracy metodą projektową niestosowany dotąd w ursuskich szkołach wykorzystuje zainteresowanie uczniów komputerem i Internetem. Nauczanie metodą Webquest to nowoczesna metoda pracy dydaktycznej, która wykorzystuje możliwości technologii informacyjnej. Jej zasadniczym celem jest nauczanie poszukiwania informacji oraz ich selekcjonowania, opracowywania, ocenia ich przydatności. Metoda ta aktywizuje ucznia, zmusza do samodzielnej pracy. Może być wykorzystywana w nauczaniu dowolnego przedmiotu na każdym etapie edukacji. Ponadto jest to praca zespołowa, wymagająca współpracy oraz świetne narzędzie integrujące uczniów zdolnych, mniej zdolnych a także tych z problemami edukacyjnymi.
Projekt oferuję także realizację dodatkowych zajęć motywacyjno-wyrównawczych z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniów mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych i zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Do realizacji zajęć z zastosowaniem narzędzi TIK zakupione zostaną: tablety, tablice multimedialne, projektory, kamery i aparaty cyfrowe.

W projekcie planujemy także warsztaty i spektakle językowe oraz warsztaty/laboratoria z przedmiotów przyrodniczych w tym dla uczniów zdolnych koła naukowe na uczelniach wyższych.
Beneficjentami są głównie uczniowie klas pierwszych w każdej ze szkół zarekomendowanych przez dyrekcję do wdrożenia i sprawdzenia nowych alternatywnych metod nauczania oraz uczniowie z pozostałych klas wymagający specjalnego wsparcia edukacyjnego.
Okres realizacji projektu: 01.09.2016-30.06.2018
Wartość projektu: 560 999,93 zł.
Wartość dofinansowania UE: 448 799,94 zł.

Pliki do pobrania:
Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa